Kodiak Daily Mirror - 99 toyota tacoma sr5 white extended cab
  

99 Toyota Tacoma SR5, white extended cab

posted by kodiakads

Where:

99615

Description:

99 Toyota Tacoma SR5, white extended cab. 154,000 miles. 4-wheel drive. Lots of extras! Call or text 942-2924. $8,000 OBO.